iGuard


Incidenthantering & IT-utredningar

Antalet incidenter och intrång har ökat markant de sista åren. De händelser vi sett i media är dessutom bara en bråkdel av det verkliga antalet. Vanliga incidenter vi träffat på och arbetat med är exempelvis, trojaner och anställda som utför bedrägerier eller andra oegentligheter.

iGuard kan hjälpa till med den strategiska hanteringen av en incident genom att utreda vad som inträffat, minimera konsekvenserna och förhindra att problemet uppkommer igen. iGuard utför också tekniska IT-utredningar (computer forensics) genom att analysera drabbade system, nätverkstrafik och loggar.

Bilder© iGuard