iGuard


Säkerhetsgranskning

Säkerhetsgranskningar och tester är ett sätt att oberoende kontrollera att IT-system håller rätt säkerhetsnivå. Resultatet levereras muntligt och skriftligt med information om funna brister, åtgärdsförslag och tydliga prioriteringar och rekommendationer. Dagens komplexa IT-system och vår erfarenhet gör att vi nästan alltid hittar brister.

iGuard erbjuder också ett uppföljningsprogram för att säkerställa att brister åtgärdas (IT-säkerhet 365). Vi har personal och kompetens för att utföra granskningar och tester av alla typer av operativsystem, nätverk och applikationer.

Bilder© iGuard